Fotosoutěž

Stali jste se hrdými majiteli plaketky?

Rádi fotíte?

Pokud jste si na obě otázky odpověděli ano, tak právě pro vás je tu fotografická soutěž s plaketkami

Vyfoťte co nejkreativněji vaši novou plaketku s objektem na plaketce a zašlete nám ji na plaketky@gmail.cz Náš tým potom jednou ročně zasedne a vybere autora nejoriginálnější fotografie. Výherce obdrží tři nejnovější plaketky  a speciální výherní plaketku. Výherní fotografie poté zveřejníme na Facebooku, Instagramu a na webových stránkách www.plaketky.cz.Podmínky fotosoutěže

 • Účastí ve fotosoutěži vyjadřuje účastník souhlas s Podmínkami fotosoutěže.
 • Účastník se zapojuje do fotosoutěže s fotografií, které je sám autorem.
 • Povinnou součástí přihlášené fotografie jsou průvodní informace: název fotografie a kontaktní informace (jméno, příjmení, adresa, telefon a email).  To abychom vás v případě výhry mohli kontaktovat a věděli, kam máme výhru zaslat. :) Všechny tyto informace zašlete společně s fotografií emailem na plaketky@email.com.
 • Doporučujeme vkládat fotografie v maximální velikosti do 2 MB a minimální velikosti 500 kB. Organizátor má právo upravit velikost fotografie pro rychlé zobrazení na portálu.
 • Účastník soutěže se může do soutěže zapojit za jeden rok více fotografiemi.
 • Soutěž trvá od 1. 7. 2022 do neurčita. Za každý kalendářní rok bude vždy do 14 dnů vyhlášen vítěz. O vítězi rozhodne hlasování našeho týmu na základě kreativity a estetické hodnoty. 
 • Vítězové budou pořadatelem fotosoutěže osloveni do 14 dnů od konce kalendářního roku, ve kterém soutěžící fotografii zaslal. Předání cen proběhne prostřednictvím pošty. Pokud si vítěz výhru nevyzvedne a vrátí se zpět pořadateli, výhra propadá.


 • Účastí v soutěži dává účastník pořadateli jako správci v souladu se zákonem GDPR souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa , telefon a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži po dobu trvání soutěže a případně může udělit souhlas s uchováním údajů pro další marketingové účely pořadatele, nejdéle však na dobu 5 let.
 • Autor fotografie odpovídá za to, že k přihlášené fotografii nejsou vázána práva třetí strany a že objekty na fotografiích nebudou vznášet žádné požadavky související s použitím fotografií. Organizátor nebude na případné stížnosti reflektovat. Za případné spory nese odpovědnost vkladatel fotografie do soutěže.
 • Výhru nelze v žádném případě směnit za peníze, ani převést na jinou osobu.
 • Organizátor má právo tyto podmínky kdykoli změnit uveřejněním nových podmínek na webové stránce www.plaketky.cz. Organizátor má právo z vážných důvodů soutěž zrušit, například z důvodu vyšší moci, odstoupení partnerů od soutěže nebo na základě vlastního uvážení. V takovém případě bude zrušení oznámeno na webových stránkách www.plaketky.cz .
 • Přihlášením do soutěže, autor souhlasí s veřejným vystavením přihlášené fotografie, zároveň vyjadřuje souhlas s použitím fotografie pro potřeby portálu www.plaketky.cz a pro obchodní účely. Souhlas autor vydává na dobu neurčitou.